Projektgruppen för Ultuna Näringslivsdag 2024

Projektgruppen är ledamöter i Näringslivsutskottet i Ultuna studentkår. Alla är programstudenter på SLU.

Maja Berg
Agronom-Livsmedel-student

Andreas Eliasson
Agronom-Mark/växt-student

Clara Kihlstrand
Agronom-Mark/växt-student

Kontaktinformation
Mail: uls_und@stud.slu.se


Vill du engagera dig?

Redan nästa kårmöte har du möjlighet att söka den fjärde och lediga ledamotsplatsen i projektgruppen för Ultuna Näringslivsdag 2024. Eller vill du bli en del av nästa års projektgrupp för Ultuna Näringslivsdag? Anmäl dig som ledamot inför novemberkårmötet i höst.

Om inte UND så kanske Näringslivsutskottet!

Näringslivsutskottet sköter all kårens kontakt med det gröna näringslivet, för att vi studenter ska ha så goda förutsättningar att få det jobb vi vill ha efter avslutade studier som möjligt.

Näringslivsutskottets övriga befattningar:

  • Näringslivsansvarig (styrelsen)
  • Sponsringsansvarig
  • Evenemangsansvarig
  • Annonsansvarig
  • Studiebesöksansvarig