Projektgruppen för Ultuna Näringslivsdag 2021

Projektgruppen är ledamöter i Näringslivsutskottet i Ultuna studentkår. Alla är programstudenter på SLU.

Jennifer Engelbrekt
Landskapsarkitektstudent

Ida Frankenberg
Agronom-Husdjur-student

Jens Mårtensson
Agronom-Ekonomi-student

Nora Morell
Agronom-Husdjur-student

Kontaktinformation
Mail: uls_und@stud.slu.se


Vill du engagera dig?

Bli en del av nästa års projektgrupp för Ultuna Näringslivsdag! Anmäl dig som ledamot inför November-kårvalet.

Om inte UND så kanske Näringslivsutskottet!

Näringslivsutskottet sköter all kårens kontakt med det gröna näringslivet, för att vi studenter ska ha så goda förutsättningar att få det jobb vi vill ha efter avslutade studier som möjligt.

Näringslivsutskottets övriga befattningar:

  • Näringslivsansvarig (styrelsen)
  • Sponsringsansvarig
  • Evenemangsansvarig
  • Annonsansvarig
  • Studiebesöksansvarig