Ultuna Studentkår anordnar årligen arbetsmarknadsmässan Ultuna näringslivsdag. I år infaller mässan onsdag den 6 november. Syftet med dagen är att skapa kontakt mellan företag, organisationer och studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Ni som företag kan nå ut till studenter vad gäller exempelvis eventuella ex-jobb, praktikplatser och som framtida arbetsgivare. Anmälan för UND 2024 är öppen! Kontakta oss på uls_und@stud.slu.se för mer information.

Hållpunkter för anmälda företag

Mässan är öppen för besökare kl 11-16.

Mässan sker på nedervåningen i Ulls hus och Undervisningshuset, besöksadress: Almas Allé 8, 756 51 Uppsala.
Innan mässan förväntas ni ställa ordning era montrar och det bjuds även på frukost. Vi i projektgruppen är på plats från kl 8 och är fullt bemannade med alla företagsvärdar från kl 10.

Lunch sker i två omgångar, det framgår på er lunchbiljett vilken tid ni ska äta.

Efter mässan stängt packar ni, med hjälp av er företagsvärd, ihop er monter och beger er ner till kåren för en avslutande middag.

Vem blir er företagsvärd?

Vi i projektgruppen kommer att rekrytera studenter som vill ställa upp som företagsvärdar under dagen. Cirka en vecka innan mässan får ni kontakt med den student som är företagsvärd för just er. Studenten kommer finnas behjälplig innan och under dagen samt förse er med lunchbiljetter och wifi-koder.

Mässplan (2023)

Parkering

På campus finns parkering, se markerade rutor, dessa är dock inte reserverade för mässutställare. Pilarna på bilden markerar ingång till den lokal där mässan håller till.