Vad är Ultuna Näringslivsdag?

UND är en mässa där studenter träffar företag, myndigheter och föreningar!
Ni får knyta kontakter, lära känna vad de gör och hur det är att jobba hos dem.

Mässan sker på nedervåningen i Ulls hus och Undervisningshuset, klockan 11-16 den 8/11.
Du hittar den om du går nedför trappen mellan Servicecenter och Amigo.
Håll utkik på Ultuna Studentkårs instagram under dagen för att få närmare presentationer av en del företag @ultunastudentkar

Välkommen den 8:e November!

Vill du…

… få insikt i företag som verkar inom de gröna näringarna?
… utforska jobbmöjligheter som finns inom ditt branschområde?
… vidga ditt kontaktnät?
… diskutera praktik, examensarbete, sommarjobb och framtida anställning?
… få inspiration till dina fortsatta studier?
Detta och mer därtill är möjligt vid arbetsmarknadsmässan!

Would you like to discuss career opportunities, internships, subjects for your thesis or to get inspiration for your future studies? Come and meet several attractive companies and organisations at Ultuna career day the 9th of November.
Welcome!

Mässplan

Kommer närmare eventet

Bilder från tidigare näringslivsdagarVi ses på Näringslivsdagen!