Deltagande företag


Dessa företag, myndigheter och föreningar deltar i och finansierar Ultuna Näringslivsdag 2021. Tryck på företagen i listan för att läsa mer om dem. Klicka på tillbakapilen i din webbläsare för att komma tillbaka hit.


Vilka företag ska jag besöka?


Agricam

Agricam erbjuder analystjänster och kovård för en förbättrad djurvälfärd, ökad produktion och minskad antibiotikaanvändning. Tillsammans med lantbrukare och forskare digitaliserar Agricam lantbruket i syfte att minska kostnader och öka effektiviteten inom mjölkproduktion. Från att ha utvecklat värmekamerateknik som mäter juvrets temperatur erbjuds idag fler produkter och tjänster för lantbrukarna.


Agronomförbundet


Akademiska hus

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med universitet och högskolor vill vi stärka Sverige som kunskapsnation. Det gör vi genom att bygga, utveckla och förvalta miljöer för utbildning, forskning och innovation. Våra hus finns på orter över hela landet – från Luleå i norr till Malmö i söder. I våra hus studerar, forskar och arbetar runt 300 000 personer varje dag.


Biototal

Biototal arbetar för hållbara lösningar mellan stad och land så att till synes förbrukade resurser kommer till nytta i kretsloppet. Återförd näring och mullämnen gagnar både ekonomin, miljön och långsiktig hållbarhet. Vårt främsta fokus är våra kunder, med vår kunskap och erfarenhet som verktyg. Vi arbetar med uppströmstjänster liksom forskning och utveckling för att söka framtida systemlösningar.


CADO

CADO är verksamt inom lekplats- och sportutrustning. Produkterna är av hög kvalitet, flexibla, kundanpassade och erbjuder unika lösningar. Två av våra leverantörer är miljöcertifierade enligt Svanen. Vi samarbetar speciellt med arkitekter och projektgrupper för att ta fram unika förslag och lekplatslösningar.


DeLaval

Vi utvecklar lösningar för att förbättra mjölkproducenters produktion, djurvälfärd och livskvalitet. Vår vision är att göra hållbar livsmedelsproduktion möjlig. Vi hjälper våra kunder att reducera sina ekologiska fotavtryck samtidigt som de ökar livsmedelproduktionen, lönsamheten och välfärden hos inblandade människor och djur.


DGE Mark och Miljö

DGE är ett konsultföretag inom hållbarhetsområdet med starkt engagemang för kunder, medarbetare och vår omvärld. Med specialistkunskap och ett arbetssätt präglat av flexibilitet, ödmjukhet och närhet till våra kunder kan vi effektivt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Vi har kontor i Göteborg, Malmö och Kalmar.

DGE deltar inte på plats på mässan, se istället denna video.


Drivhuset

Har du en idé du går och funderar på? Eller kanske flera? Drivhuset har det otroliga jobbat att hjälpa dig att förverkliga dina idéer.

Drivhuset Uppsala är en stiftelse som främjar och stöttar studenters entreprenörskap, på uppdrag av stadens båda universitet. Vi erbjuder kostnadsfritt stöd genom vägledningar, utbildningar och med hjälp av vårat nätverk. Hjärtligt välkommen!


Econova Garden

Econova är ett familjeföretag i tredje generationen. Vi önskar att möjliggöra en grön vardag och en hållbar utveckling för så många som möjligt. Med hållbarhet i fokus jobbar vi med återvinning och trädgårdar. Våra trädgårdsprodukter hittar du under de välkända varumärkena Weibulls och Hammenhög i hela Skandinavien. Koncernen Econova omsätter ca 500 MSEK och har cirka 120 anställda. Vårt huvudkontor finns i Åby utanför Norrköping.


Ekologiska Lantbrukarna

Ekologiska Lantbrukarna är intresseorganisationen för ekologiska lantbrukare. Vi arbetar för att politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag. Av oss kan lantbrukare få stöd att hitta nya vägar ut på marknaden, med konceptutveckling och tillgång till nätverk med andra engagerade lantbrukare.


Fyrklövern

Fyrklövern är glada ekonomer och jordnära jurister. Vi tror på långvariga relationer till våra kunder, ett personligt engagemang och en bra atmosfär på jobbet. Fyrklövern startade 2007 i Västerås av fyra ekonomer som ville jobba på ett nytt sätt. Genom att växa tillsammans med våra medarbetare blir vi Sveriges bästa konsultföretag för lantbruk och småföretag.


Handelsbanken

Skog och lantbruk i Handelsbanken
Att förvalta skog och mark inför kommande generationer är ett av de mest
betydelsefulla jobb man kan ha. Därför värnar vi lite extra om våra svenska skogsägare och lantbrukare.
I Handelsbanken är Skog och lantbruk ett eget affärsområde med samarbetspartners i branschen och experter inom ett flertal områden. Vi har jägmästare, skogsmästare och agronomer på plats i banken. Vi har ett rikstäckande kontorsnät och våra lokala bankkontor har lång och gedigen erfarenhet av kunder med skogs- och lantbruksverksamhet. Hos oss finns svaren alltid nära. Välkommen till oss.


HFG

HFG Sverige AB startade 2004. Vi producerar konsumentpackade färskvaror och då främst konsumentpackat kött, ett område som vi leder utvecklingen inom. Produkterna levereras till ICA-butiker i hela Sverige. Idag arbetar ungefär 200 personer på HFG Sverige, ett dynamiskt och framåtsträvande företag. Vår produktionsanläggning i Västerås står för god kvalitet och innovation.


HKScan

HKScan är ett av Nordens ledande livsmedelsföretag med mer än 100 års erfarenhet av att tillverka lokalt och hållbart producerad mat med ansvar för hela värdekedjan, från gård till konsument. HKScan Sweden har 1700 medarbetare på fyra produktionanläggningar och tillverkar och säljer framför allt kött- men även växtbaserade produkter med starka varumärken som Scan® och Pärsons®. Mer info på hkscan.com


Hushållningssällskapens förbund

Hushållningssällskapen är en del av Sveriges historia. Vi fortsätter vara en viktig aktör som utvecklar det gröna näringslivet och för att hushålla med jordens resurser. Våra kunder finns bl a inom lantbruk, skog och livsmedel. De flesta finns och gör affärer på landsbygden. Vår verksamhet sker inom rådgivning och utbildning samt i forskning, fältförsök och utvecklingsprojekt.


Jordbruksverket

Jordbruksverket arbetar med frågor inom jordbruk, fiske och landsbygd. Bland annat arbetar vi med att utveckla matproduktionen i landet och att skydda djur och växter. Vi får vårt uppdrag från regeringen och har ett tätt samarbete med EU. Vi tror att vi lyckas som bäst när vi arbetar tillsammans för att lösa våra uppdrag och att vår utveckling som organisation bygger på våra medarbetares vilja att utvecklas med oss. Tillsammans får vi Sverige att växa!


Jägarnas Riksförbund

Vi har anor tillbaks till 1938 och nu som då är ansvar, frivillighet och samarbete viktiga ledord
• 38 500 (2021) medlemmar.
• 21 distrikt och 120 avdelningar med ca 1000 förtroendevalda

Våra Ledord
Ansvar Frivillighet och Samarbete


Kiwa

Kiwa i Sverige består av fem bolag: Kiwa, Kiwa Technology, Kiwa Nuclear, Kiwa Certifiering och Force Kiwa Aerospace Testing.

Kiwa-bolagen erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. I Sverige är vi ca 800 medarbetare som sitter utspridda runt om i landet. Vi strävar efter att vara den främsta partnern för säkerhet och lönsamhet för våra kunder.


KLS Ugglarps

KLS Ugglarps är en framåtlutande partner för både producenter och konsumenter. Vi består av 1500 anställda och jobbar med livsmedelsproduktion av såväl kött- som vegetabiliskt baserade livsmedel. För oss är hållbarhet ett ledord, det innebär övergripande, god hälsa för människa, god djuromsorg och resurseffektiv procesess. Motto: Snabb framdrift med långsiktig uthållighet.


KRAV

KRAV är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för mat. Vi arbetar för att driva utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel samt underlättar för aktörer i livsmedelskedjan och konsumenter att agera ansvarsfullt.


Landshypotek Bank

Landshypotek Bank är en annorlunda bank med en stor uppgift där medarbetarna är avgörande för vår framgång. Sedan 1836 har vi finansierat satsningar för företagande på landsbygden. Idag erbjuder vi också bolån till husägare utanför storstäderna samt sparande för alla vars hjärtan klappar för en levande landsbygd. Landshypotek Bank utgörs av cirka 200 engagerade medarbetare på 19 kontor som tillsammans bidrar till ett rikare liv i hela landet. Som anställd hos oss kommer du att involveras i en rad olika projekt och verkligen vara delaktig i hur vi bedriver vår bank. Skillnaden mellan vår bank och andra är att här kommer du märka och se effekterna av hur du bidrar till att vi når våra mål. Genom vår storlek har vi möjlighet att vara snabbfotade och ligga i framkant på marknaden vad gäller digitala lösningar och system.


Lantmännen

Lantmännen – a cooperative and Northern Europe’s leader in agriculture, machinery, bioenergy and food products. Owned by 19,000 Swedish farmers, with 10,000 employees, operations in 20+ countries and an annual TO of SEK 45 billion. With research, development and operations throughout the value chain, well-known brands such as AXA, Kungsörnen and GoGreen, we take responsibility from field to fork.


Ludvig & Co

Sveriges största konsultbyrå för småföretagare Med vår breda kunskap är vi småföretagarens självklara partner, och idag vi har 70 000 kunder i olika branscher. Vi hjälper entreprenörer dagligen, både i fysiska möten och genom digitala tjänster, allt för att skapa och utveckla framgångsrika företagare över hela landet.


Lyckegård

Lyckegård startade med den selektiva ogrässkäraren Combcut, men har idag utvecklat portföljen med ytterligare maskiner och verkar ständigt för metoder inom hållbar växtodling. I våras förvärvades multiredskapet Cameleon och förra året den finska rotorkultivator Kvickfinn. Lyckegård är också återförsäljare av redskap från Treffler, Köckerling och Bionalan.


Naturbruksskolornas Förening

Hej SLU-student! Ett av de bästa sätten för att påverka utvecklingen i de gröna näringarna är att utbilda framtidens naturbrukare. Du kan arbeta som yrkeslärare, instruktör, utvecklingsledare, skolledare m.fl. yrken vid något av Sveriges 70-tal naturbruksgymnasier. Du kan även skaffa kvalificerad praktik eller examensarbete med koppling till praktiken. Vi har många erbjudanden! Se www.naturbruk.se


Naturvetarna

Naturvetarna är fackförbundet för dig som studerar en naturvetenskaplig inriktning. Förutom förmåner som gör att du kan ta steget ut i arbetslivet jobbar de också aktivt kring hållbarhet. Naturvetarna ditt steg ut i arbetslivet, därför får du ta del av olika förmåner såsom cv-coachning, intervjuträning, föreläsningar, lönestatistik etc. Gå med i Naturvetarna redan idag, det kostar endast 10kr/mån.


Norconsult

Norconsult drivs och ägs av specialister inom arkitektur, bygg, energi, industri, infrastruktur, miljö, samhällsplanering, vatten, avlopp och en del annat som får livet att fungera. Tillsammans är vi samhällsbyggare med helhetssyn som tror på kraften i kreativitet och samarbete. Vi är över 900 anställda fördelade på 33 orter över hela Sverige.


Olssons frö


Scandinavian Seed

”Med kvalitetsutsäde skapar Scandinavian Seed möjligheter för svenskt lantbruk.” Vi marknadsför utsäde och är sortrepresentanter på den svenska lantbruksmarknaden. På vår hemsida scandinavianseed.se finns information om våra sorter och där kan du enkelt jämföra sortegenskaper och få tips. Vårt utsäde säljs genom ägarbolagen Forsbecks AB, Skånefrö AB och Svenska Foder AB samt deras återförsäljare.


SIANI/FUF

SIANI är ett inkluderande nätverk som skapar multisektoriell dialog för en värld utan hunger. Vi sprider information för evidensbaserat beslutsfattande och skapar engagemang för globala livsmedelsfrågor. Föreningen för Utvecklingsfrågor informerar och skapar diskussioner om global utveckling och Sveriges roll i världen. Vi vill bidra till kunskap, debatt och engagemang för en rättvis och hållbar värld.


Skira

Skiras vision är en optimal och hållbar handel av grödor. Vi har med den som grund skapat en digital plattform för handel och spårbarhet i livsmedelskedjan med en affärsmodell som ger lantbrukare revolutionerande finansiella incitament att driva en mer hållbar livsmedelsproduktion.


Skogforsk

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut Vi utvecklar och kommunicerar kunskap, tjänster och produkter som bidrar till en hållbar utveckling i skogsbruket till nytta för samhället. Vår forskning spänner över hela skogsbrukets värdekedja, från ett mikroskopiskt pollen till miljöer, människor och maskiner hela vägen fram till industrin.


SLU Holding

Vill du spetsa ditt CV och samtidigt vara delaktig i att forskning från universitetet kan göra nytta i samhället?

SLU Holding skapar innovationer tillsammans med studenter och forskare på SLU. Genom kartläggningar och marknadsanalyser kan du som student vara en del i arbetet – sök jobbet som studentkonsult.

På Green Innovation Park erbjuds events, föredrag och kurser för att lära dig mer om smarta lösningar och gröna innovationer.

www.sluholding.se                  www.greeninnovationpark.se


SLU Utbildningsavdelning

SLU Alumn
SLU Alumn – länken mellan dig och universitetet. Som alumn från SLU är du en viktig ambassadör för vårt universitet och den utbildning du har läst! Dina erfarenheter bidrar till att vi kan utveckla universitetet och säkerställa att vi utbildar och verkar för en hållbar värld. Registrera dig gärna i vårt alumnnätverk så vi kan hålla kontakten och samverka med dig!
https://www.slu.se/samverkan/slu-alumni/

SLU Karriär
SLU Karriär erbjuder dig som student på SLU ett stöd som underlättar steget mellan dina studier och arbetslivet. Även du som är alumn från SLU kan få stöd från SLU Karriär.

SLU Mobility Team
Vill du upptäcka världen samtidigt som du pluggar, besök oss så berättar vi mer. Förutom goda språkkunskaper och kulturella insikter så ger det även en möjlighet att bygga ett internationellt kontaktnät. SLU har avtal med över 100 universitet i världen. Förutom studier kan du göra praktik utomlands inom och utanför ditt studieprogram. Internationell erfarenhet är en merit när du söker arbete.


STUNS

STUNS står för Stiftelse för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle och har tre fokusområden: Energi, Life science och Hållbara samhällen. Syftet är att utveckla samarbeten mellan Uppsalas universitet och samhälle. Tillsammans med aktörer inom såväl regional nivå som internationell skapas mötesplatser, diskussionsforum, samverkansplattformar och evidensbaserade insikter.


Svenska Blå Stjärnan

Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om lantbrukets djur vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren. Förutom vårt viktiga samhällsuppdrag har vi en massa föreningsaktiviteter för alla djurintresserade.


Svenska Foder

Svenska Foder är leverantör av foder, växtodlingsprodukter och cerealieprodukter. Svenska Foders huvudinriktning är att vara producent och grossist med ett distributions- och försäljningsnät i nära samarbete med återförsäljare. Vi arbetar i en kundorienterad organisation där kunden, effektivitet och service är nyckelord. Koncernen har 329 anställda och en omsättning på ca. 4 miljarder kronor.


Svenskt Växtskydd

Svenskt Växtskydd är de svenska växtskyddsföretagens branschförening. Föreningen består av åtta företag som levererar växtskyddsmedel på den svenska marknaden med en omsättning av cirka 700 miljoner kronor i ledet leverantör – återförsäljare. Svenskt Växtskydd verkar för att skapa förståelse i Sverige för behovet och nyttan av växtskyddsmedel.


Sweco

Sweco Architects är ett av världens största arkitektkontor. I en nyfiken dialog med kunderna utformar vi sedan drygt 60 år tillbaka hållbara och prisbelönta städer, landskap, byggnader och inredning. Platser där det vackra och funktionella går hand i hand med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi kallar det för arkitektur med substans.


Swedbank

Swedbank & Sparbankerna har sina rötter i Sparbanks- och Föreningsbanksrörelsen, vars historia sträcker sig bakåt till år 1820. Idag är Swedbank en modern affärsbank med finansiering, sparande och
försäkring som socialitet på våra hemmamarknader i Sverige och Baltikum. Swedbank och Sparbankerna är marknadsledare på skog- och lantbruk med 230 skogs- och lantbruksansvariga i hela landet. Tillsammans får vi skog och lantbruk att växa.


Syngenta

Syngenta är ett globalt lantbruksföretag med mer än 28 000 anställda i över 90 länder, alla med ett gemensamt mål: ”Bringing plant potential to life”. Genom forskning, global närvaro och med engagemang för våra kunder bidrar vi till att öka skörd och lönsamhet, skydda miljön och förbättra hälsa och livskvalitet. De stora produkterna är växtskydd och utsäde.


Tyréns

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Polen och Bulgarien.


Ultuna Studentkår

Ultuna Studentkår jobbar för dig som student på Ultuna. Kåren vilar på tre grundpelare; utbildningsbevakning, näringslivskontakt och studiesocial verksamhet. Vi har 30 utskott med över 130 funktionärer som engagerar sig ideellt för att deras studietid ska bli så bra som möjligt. Engagera dig och få nya erfarenheter, kunskaper och bekantskaper. Du kommer få både minnen och vänner för livet!


Växa

Växa Sverige är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag för lantbruksföretagare. Vår vision är att bidra till ökad konkurrenskraft hos våra kunder genom de tjänster, verktyg och den service vi säljer. Som ett ledande kunskapsföretag i branschen värderas kompetens högt hos oss, tillsammans med arbetsglädje, affärsmässighet och initiativrikedom.


WRS

WRS vill aktivt bidra till en hållbar utveckling och arbetar utifrån en helhetssyn inom miljö och vattenrening. Kretslopp, främst av vatten och ändliga resurser, naturnära reningsmetoder och bevarande av biologisk mångfald är utgångspunkter i vårt arbete. Vi driver främst projekt från idé till projektering och är ibland med i genomförande och idrifttagning. Besök oss på www.wrs.se


WSP

WSP är världsledande rådgivare och konsulter inom samhällsutveckling. ​ Med 50 000 medarbetare i 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen.​ Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande morgondag. ​ Så tar vi ansvar för framtiden.