Schema

Mässan sker på undervåningen av Ulls hus. Du hittar den om du går nedför trappen till höger om Servicecenter. Mässan fortsätter också på under- och övervåningen i U-huset, bredvid Aulan (nära tentasalarna). Inspirationsföreläsningarna hålls vid trappen i Ulls hus.

Tid Inspirationsföreläsare
11:00Mässan öppnar
11:10Handelsbanken
11:30Akademiska hus
12:00Swedbank
12:30DeLaval
13:00Lyckegård
13:30Ludvig & CO
14:00Hushållningssällskapens förbund
14:30KRAV
15:00Agricam
15:30Lantmännen
16:00Mässan stänger